Tato stránka je krátkým vysvětlením proč podkladem přesunutých stránek oddílu
SIHASAPA ze Staré bělé je doména se jménem oceti.cz
Název pochází z lakotštiny, jazyka lakotské skupiny indiánských kmenů – „očeti“ je v lakotštině „sněmovní oheň“ – a kmen SIHASAPA patří mezi lakotské kmeny, skupiny
»sedm sněmovních ohňů« .
A toto jméno si v roce vybrala jako název družina oddílu WAKANTANKA, ze které v roce 1993 vznikl oddíl stejného jména…
na stránky oddílu » tudy «
Očeti Šakovin
podívejte a na názvy lakotských kmenů — který byste si vybrali vy?

Copyright © 2003 Michael
poslední změna: 12.8.2018