Závěrečná hra                   

 
      Letošní závěrečka měla formát cesty. Základem byla trasa vyznačená na mapě okolí tábora.
 
      Oddíly se vydaly na cestu ve čtvrtek po jedenácté, podle výsledku, kterého dosáhly v bodování během tábora. Oddíly měly mapu s vyznačenou trasou, a na určených místech dostávaly úkoly, které měly splnit.
 
úkoly během útoku na poslední přístav bránící přístup k Pekingu.
 1 — PŘIPRAVTE SI VŠE POTŘEBNÉ NA CESTU (šifrování) —   
 2 — NEJTARŠÍ ČLEN VAŠI POSÁDKY JE ZRANĚN, OŠETŘETEHO A PŘENESTE NA DALŠÍ STANOVIŠTĚ (zdravověda) —   
 3 — BĚHEM PLAVBY SBÍREJTE VZORKY ROSTLIN A PLODŮ (botanika) —   
 4 — JE ČAS NA JÍDLO, UVAŘTE SI BRAMBOROVÝ GULÁŠ (ohně) —   
 5 — PROJDĚTE PRŮRVOU, A NA KMEN, NA KTERÝ NARAZÍTE, SE POSTAVTE A VYFOŤTE SE  —   
 6 — PRO PŘEKONÁNÍ ÚŽINY SI POSTAVTE LOĎ PODLE PLÁNKU (uzly) —   
 7 — DÁLE JDĚTE PODLE MAPY AŽ DOJDETE K POSEDU, PODLE FÁBORKŮ DORAZTE K TUNELU Z MLADÝCH BUKŮ (orientace) —   
 8 — TEN KDO MÁ ZKOUŠKU ODVAHY PŮJDE SPLMIT ÚKOL NA NEDALEKÝ HŘBITOV (odvaha) —   
 9 — POSTAVTE SPOLEČNĚ VĚŽ Z KAMENŮ, JAKO SYMBOL SOUDRŽNOSTI DRUŽINY —   
10 — ZAVOLEJTE SVŮJ POKŘIK / BOUŘE OSLEPILA VĚTŠINU VAŠI POSÁDKY, POSTUPUJTE DÁLE POD VEDENÍM DVOU, KTEŘÍ VIDÍ —   
11 — VYPLULI JSTE Z DOSAHU BOUŘE,
SPĚCHEJTE VSTŘÍC BRANÁM PEKINGU
 —   

Jak putovaly oddíly podle záznamů GPS
 
 
první (hnědý) je záznam z přípravy, takže „jak to mělo vypadat“… délka
optimální trasy byla 6,7 km.
reálný záznam družin začíná od místa vaření, (protože přístroje tak nějak nebyly včas předány…)
začátek putování je doplněn podle zpráv vedoucích
… všechny družiny přešly odbočku, a na místo vaření dorazily oklikou
kolem hájenky při cestě na Hradec…
další „minely“ už v záznamu jsou ;-) – délky putování jsou uvedeny u družin.
 
      Jak je ze záznamů patrné, bylo výsledné pořadí následující
 1 — ŽLUTÁ (10,1 km)  — návrat do tábora 20:03 – (hendikep 4 min)
 2 — ČERVENÁ (10 km) — návrat do tábora 20:16 – (hendikep 0 min)
 3 — MODRÁ (9,3 km)  —  návrat do tábora 21:50 – (hendikep 30 min)
 4 — ZELENÁ (10,4 km) —   návrat do tábora 22:20 – (hendikep 20 min) 

   
 
vše