Úvod
 
Historie
  malá Sihasapa
 
velká Sihasapa
 
pravidelné akce
velká SIHASAPA – co se stalo
 | rok 2003 |                                          
znak PS Most
rok 2004
 
 •   16. - 17. 11. proběhlo
                           »setkání PS Most na Bukovině«
 
 •   5. - 7. 11. jsme byli na
                           »CVVZ v Českých Budějovicích«
 
 •   8. - 10. 10. jsme si udělali další výlet na »Bukovinu«
 
    •   2. 10. proběhl druhý ročník Starobělské pažby,
  více najdete v »pravidelných akcích«.
 
    •   17.7. - 1.8. proběhl letošní »letní tábor«.
  Můžete nahlédnout i do publikace:
        – U nás v mraveništi - celotáborová hra
 
    •   11. - 13.6. jsme se podíleli na organizaci »instruktorského kursu«
   P. S. Most. Naši členové, kteří kurs absolvovali, byli mezi nejlépe hodnocenými.
   Dave byl dokonce nejlépe hodnoceným účastníkem kurzu – gratulujeme.
 
    •   11.6. jsme se podíleli na organizaci sportovního dne
   školy ve Staré Bělé; připravili jsme »branný závod«
   pro smíšená družstva.
 
    •   21.5. - 23.5. se uskutečnila »letošní Bambiriáda«. Měli jsme
   dvě stanoviště, opičí dráhu a stan s menšími soutěžemi.
 
    •   15.5. - 16.5. proběhl výroční sněm Sihasapy; v průběhu víkendu jsme
   uklidili klubovnu a pověsili novou schránku.
 
    •   Od 7.4. do 18.4. byla většina Velké Sihasapy na »zahraničním výletě«.
 
    •   Výrobní schůzka proběhla v pátek 26.3. a byli jsme úspěšní – šátky,
   trička, krabičky.
 
    •   Víkend 19.-21.3. jsme strávili na RVVZ v Městě Albrechticích.
   Podrobnosti najdete »zde«.
 
    •   O víkendu 6.-7. 3. jsme si udělali radost a udělali si soukromou
   výrobu klobásek. Fotky se snad brzy objeví.
 
    •   28.2. jsem provedl uzávěrku druhých OZVĚN.
         – Ozvěny CVVZ 2003
         – Ozvěny z RVVZ 2003 a Kamýku
 
    •   Tradiční »Zimní táboření« proběhlo letos »na Bukovině«.
 
    •   10. ledna jsme opakovali – tentokrát úspěšně – náš
         »pokus o zdolání Velkého Trávného«.
 

Copyright © 2003 Michael
poslední změna: 15.11.2004